Disclaimer

Niemand mag gedeelten of volledige teksten, foto’s, afbeeldingen of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlink.

Nederlink sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.nederlink.nl.